Голямата Вселена   The Big Universe

Познание за Вселената и живота върху обитаемите планети

Cognition of the universe and life on habitable planets

Защо, кога, как е възникнала Голямата Вселената, нашата локална вселена, слънчевата система, планетата Земя?

Сами ли сме във Вселената?

Енергия и материя?

Пространство и време?

Как и кога е възникнал живота на Земята?

Кога и как са се появили първите човеци?

Какво е явлението живот?

Каква е същността и целта на живота?

Каква е максимално възможната продължителност на човешкия живот и как да бъде постигната?

Коя е главната конструктивна човешка същност?

Какви и колко са расите и човешките цивилизации?

Защо непрекъснато изпитваме трудности и несгоди?

Защо умираме?

А след това?

 

   И още „защо, как, кога, какво, какви, коя, кои”...

 

   Всичко това ще научите като се запознаете и проучите тези автентични документи предоставени на човеците от служебните същества и същности от сътворената, организирана и обгрижвана Голяма Вселена.