Привет! Вие отворихте субменю "Контакти".

E-mail:  uversa@otvaszavas.eu

 

Уважаеми потребители,

на този e-mail можете да изпращате информация по темата

(текстове, графики, анимации, линкове) подходящи графики

за раздел Арт Галерия, както и  да се свържете с екипа на портала.

Вашата информация ще бъде преглеждана от специалисти, одобрявана

и публикувана в модула Зона на потребителя: Информация по темата

предложена от потребителите и Линкове по темата предложени от потребителите