Привет! Вие отворихте модула "Динамичен дизайн"

Тук са представени документи, изясняващи идеята, архитектурата, дизайна, технологията на Голямата Вселена

и на нашата родна планета Земя или както е записана в космическия регистър - Урантия под номер 5 342 482 337 666

Ултиматони, електрони, атоми

 

Респирация на пространството

 

Космическо дишане - цикли на разширяване и свиване на космическото пространство

 

Космически топки – носители и творци на пространството

 

Арка на безкрайността - специална равнина на съществуване на Енергийните Организатори

 

Безкрайност и Реалност

 

Електромагнетизмът – условие за съществуването на живот

 

Антиматерията - опасни експерименти