Привет! Вие отворихте модула "Динамичен дизайн"

Тук са представени документи, изясняващи идеята, архитектурата, дизайна, технологията на Голямата Вселена

и на нашата родна планета Земя или както е записана в космическия регистър - Урантия под номер 5 342 482 337 666

Ултиматони, електрони, атоми

Респирация на пространството

Космическо дишане - цикли на разширяване и свиване на космическото пространство

Космически топки – носители и творци на пространството

Арка на безкрайността - специална равнина на съществуване на Енергийните Организатори

Безкрайност и Реалност

Електромагнетизмът – условие за съществуването на живот

Антиматерията - опасни експерименти

   Ако използвате браузер Microsoft Edge и активирате модула „Четене на глас на тази страница” със символа „А” или Ctrl+Shift+U, ще можете да чуете съдържанието на съответния документ. С браузер Microsoft Edge на мобилен телефон можете да активирате символите „Разтворена книга с говорител” и символ „А”, да прочетете текста в удобна големина, както и да прослушате съдържанието на документа. Така удобно ще се запознаете и изучите документите и с мобилните си телефони.