Голямата Вселена

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Антропология: Елементи и атрибути на смъртните от Урантия

Привет! Вие отворихте документа "Елементи и атрибути на смъртните от Урантия"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Резюме:

   Господство на разума над материята

   Космически разум. Главните Духове представляват седмократния източник на космически разум, интелектуалния потенциал на голямата вселена. Този космически разум е субабсолютно проявление на разума на Третия Източник и Център; той притежава някаква функционална връзка с разума, формиращ се във Висшето Същество.

   В свят, подобен на Урантия, ние не срещаме прякото въздействие на Седемте Главни Духа върху хорските дела. Вие живеете под непосредственото влияние на Съзидателния Дух на Небадон.

 

   Космическия разум реагира на три нива вселенски реалности:

1. Причинност - областта от реалността, включваща физически чувства, логически еднородни сфери на науката, разграничаването на фактическото и нефактическото, умозаключения, основани на космическата реакция. Това е математическата форма на космическата проницателност.

2. Дълг - областта от реалността на смъртните във философската реалия, мястото на действие на разсъдъка; разбирането на относителното добро и зло. Това е тази форма на космическа проницателност, която се опира на здравомислието.

3. Поклонение - областта от духовната реалност, включваща религиозен опит, личната реализация на божественото братство, признаването на духовните ценности, увереност във вечното съществуване, възхода от положението на Божий слуга към радостта и свободата на Божиите деца. Това е висшето проникновение на космическия разум, почтителна и благоговейна форма на космическа проницателност.

 

   Жизненият опит неизменно развива тези три форми на космическа интуиция; те са неотменима част от рефлексията, присъща на самосъзнанието.

 

   Еволюцията на механизмите предполага и означава скрито присъствие и господство на съзидателния разум. Разумът винаги се стреми да постигне следните цели:

1. Създаване на материални механизми.

2. Разгадаване на скрити тайни.

3. Изследване на отдалечени обекти и ситуации.

4. Разработка на мисловни системи.

5. Придобиване на мъдрост.

6. Достижение на духовни нива.

7. Осъществяване на божествени предназначения - върховни, пределни и абсолютни.

 

  На самоосъзнаването на човека са присъщи четири осъзнавания на вселенската реалност:

1. Търсенето на знания, логиката на науката.

2. Търсенето на нравствени ценности, чувството за дълг.

3. Търсенето на духовни ценности, религиозният опит.

4. Търсенето на личностни ценности, способността да се възприема реалността за Бога като личност и паралелно осъзнаване на нашите братски връзки с други личности.

 

   Съюзът на космическия разум и спомагателните духове на разума създава адекватен физически съд за развиващия се човек. Седемте спомагателни духа на разума определят направлението на органичната еволюция. Докато живият разум придобива способност да се учи от опита, той влиза в сферата на опеката на Главните Физически Регулатори. Божиите Синове са способни да конструират формите на живот, но именно Божият Дух привнася самата искра на живота.

 

 

   Личност

Личността е уникален и неподправен дар; нейното съществуване не зависи от посвещаването на Настройчика на Съзнанието и го предшества.  Личностите могат да бъдат сходни, но никога не се повтарят. Личностните същества от определен род, тип, категории или модели могат да напомнят и напомнят едно за друго, но те никога не са идентични. Личността на създанието се характеризира с два самопроявяващи се и типични феномена на реактивно поведение на смъртните: самосъзнание и свързаната с него относително свободна воля. Самосъзнанието се заключава в осъзнаването на факта на съществуването на личността и включва способността да осъзнаваш реалността на други личности.

   Човешката личност от урантийски тип може да се разглежда като функционираща във физическия механизъм, който представлява планетарна модификация на организма от небадонски вид, отнася се към електрохимическия тип на активация на живота и е снабден с небадонска разновидност на космически разум за орвонтонската серия за разнополови възпроизвеждащи се създания.

   Три основни космически реалности на разума:

1. Математическото или логическо възприемане на еднородността на физическата причинност.

2. Разумното възприемане на задължителността на нравственото поведение.

3. Проникновението на вярата, придобивано в съпричастно поклонение пред Божеството, в съвкупност с изпълненото с любов служене на човека.

 

 

   Господство на Духа

   Всеки тип енергия доминира в различните ситуации. Духът е съзидателната реалност. Разумът господства над материята, но той се подчинява на духа. Духовната индивидуалност, сливането с Настройчиците е тайната на спасението и достигането на Рая. Духовната индивидуалност съдържа в себе си тайната на личното спасение и определя целта на духовния възход.