Голямата Вселена

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Физика и Химия: Енерго-силови физически регулатори

Привет! Вие отворихте документа"Енерго-силови физически регулатори"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Резюме:

   От всички вселенски личности, имащи отношение към регулирането на междупланетните и междувселенски дела, по-малко от всичко на Урантия са били разбирани управляващите енергията и техните партньори. Даже и сега на мен ми е позволено да разкрия в пълен обем само последната от следните три групи живи същества:

1. Първични Възникнали Главни Организатори на Силата.

2. Вторични Трансцендентални Главни Организатори на Силата.

3. Управляващи Вселенската Енергия.

 

  Първичните Организатори на Силата са управляващите първичните или елементарни пространствени сили на Безусловния Абсолют; те са създателите на мъглявини. Тези живи същества възбуждат енергийни циклони в пространството, организират и направляват тези гигантски феномени на ранните стадии от тяхното проявление. Организаторите на Силата превръщат изначалната сила [още наричана преденергия, нереагираща на гравитацията на Рая] в първична или силова енергия - енергията, преминаваща от изключително подчинение на Безусловния Абсолют в подчинение на гравитацията на Райския Остров. След това тях ги сменят вторичните организатори на силата, които продължават процеса на превръщане на енергията от първичния във вторичния, гравитационно-енергиен стадий.

 

   Управляващи Вселенската Енергия. Те представляват уникална група живи същества, занимаващи се с разумна регулация на енергия по цялата голяма вселена:

1. Седем Върховни Управляващи Енергиите.

2. Върховни Енергийни Центрове.

3. Главни Физически Регулатори.

4. Управляващи Моронтийната Енергия.

 

     Управляващите Моронтийната Енергия съединяват материалните и духовни енергии. Те осигуряват 570 моронтийни форми: 8 в локалната система, 71 в съзвездието, 491 в сферите на Салвингтон.

 

   Операторите на физическа енергия служат в течение на продължителни периоди от време заедно с управляващите енергията и са специалисти по обработката и управлението на много фази на физическата енергия. Те са запознати с три основни потока и тридесет спомагателни вида енергия на свръхвселените. Тези същества оказват неоценима помощ на Управляващите Моронтийната Енергия на преходните светове.