Голямата Вселена

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планет

Физика и Химия: Сила, енергия, вещество-материя

Привет! Вие отворихте документа "Сила, енергия, вещество-материя"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Нововъзникващ ултиматон (ultimaton), излизащ от сила към мощност

  Двете светещи сини плазмени тела позволяват на ултиматона да преодолее скоростта на полето за транспортиране на силата.

   На този етап от развитието ултиматона се освобождава от Горния Рай, след като получи предимството на транспорта на силата от неквалифицирания абсолют в Долния Рай.

   Това е ултиматон, възникващ от силата (force) и все още не е получил достъп до силата (power) на вселената.

   Ултиматон излизащ от Централната вселена Хавона

   Ултиматоните излизат от Хавона без двете сини тела.

   Светещите тела се изместват от топлинен щит, който пренася ултиматона във време-пространството, след като е преминал през още една еволюционна стъпка, за да стане достъпен за пространствено-времева материализация.

   Ултиматон, който се готви да се материализира чрез сливане с други от същия тип

   Ултиматона във време-пространството е загубил топлинния си щит и се е отделил от вътрешната си мембрана. Малки струни излизат от двата светещи обекта в центъра, които сега са с намалено разстояние до вътрешните стени.

   Външните стени на ултиматона сега се притискат и двата светещи обекта могат продължат струни към и през външната стена, за да се увият на топка с 99 други ултиматона като образуват електрон.

 

    Ядрото на ултиматона е първата поддаваща се на измерване форма на енергия. Сила-енергията е нетленна, нерушима; тези проявления на Безкрайното могат да се подлагат на неограничени преобразувания, безкрайни превръщания и вечни видоизменения; но в никакъв смисъл или степен, даже в най-малкото въобразимо отношение, те не могат и никога няма да могат да бъдат подложени на унищожение.