Привет! Вие отворихте документа "Обща картина на Вселената"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

P.  Вечният остров на Рая

H. Централната Вселена - Хавона

 

1. Свръхвселена Орилингтън

2. Свръхвселена Орвандо

3. Свръхвселена Манвандо

4. Свръхвселена Лантертън

5. Свръхвселена Лексертън

6. Свръхвселена Орейпарена

7. Свръхвселена Орвонтон - нашата свърхвселена

 

1L. Първото Външно Ниво на Пространството

2L. Второто Външно Ниво на Пространството

3L. Третото Външно Ниво на Пространството

4L. Четвъртото и Пределно Ниво на Пространството

 

   Голямата Вселена е настоящото организирано и обитаемо творение. Тя се състои от седемте свръхвселени със съвкупен еволюционен потенциал от около седем трилиона обитаеми планети, без вечните сфери на централното творение.

   Външни Нива на Пространството. Между енергийните кръгове на седемте свръхвселени и този гигантски външен пояс на силова активност се намира пространствена зона на относително спокойствие от около 400 000 светлинни години.

   На разстояние от около 500 000 светлинни години отвъд периферията на Голямата Вселена е началото на зона на невероятна енергийна дейност, която над 25 000 000 светлинни години нараства по размах и интензивност.

   Централната вселена е творение на вечността; седемте свръхвселени са творения на времето; четирите външни нива на пространството са предназначени за възникване и развитие на пределността на творението.