Голямата Вселена

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Геология: Геологична схема  (или Първичен живот)

Привет! Вие отворихте документа "Геологична схема "

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

 

 

 

1. Ерата до появата на живота. Обхват 450 000 000 години до 1 000 000 000 или това са 550 000 000 години назад  - Архайска ера

 

2. Ерата на зараждане на живота. Обхват 150 000 000 години до 550 000 000 или това са 400 000 000 години назад - Протерозой или Алгонска ера

 

3. Ерата на морския живот. Обхват 250 000 000 години до 400 000 000 или това са 150 000 000 години назад - Палеозой или Палеозойска ера

   А. Ерата на трилобитите. Обхват 50 000 000 години до 400 000 000 или това са 350 000 000 години назад - Камбрий

   Б. Ера на безгръбначните животни . Обхват 50 000 000 години до 350 000 000 или това са 300 000 000 години назад - Ордовик

   В. Ерата на раменоноги. Обхват 25 000 000 години до 300 000 000 или това са 275 000 000 години назад - Силур

   Г. Ерата на рибите. Обхват 50 000 години до 275 000 000 или това са 225 000 000 години назад - Девон

   Д. Ерата на жабите. Обхват 50 000 години до 225 000 000 или това са 175 000 000 години назад - Карбон

   Е. Ерата на биологическите сътресения. Обхват 25 000 000 години до 175 000 000 или това са 150 000 000 години назад - Перм

 

4. Ерата на ранния наземен живот . Обхват 100 000 000 години до 150 000 000 или това са 50 000 000 години назад - Мезозой

   А. Ерата на ранните преживни животни. Обхват 25 000 000 години до 150 000 000 или това са 125 000 000 години назад - Триас

   Б. Ерата на влечугите. Обхват 25 000 000 години до 125 000 000 или това са 100 000 000 години назад - Юра

   В. Завършваща ера на преживните животни, епоха на птиците, цветоносни растения. Обхват 50 000 000 години до 100 000 000 или това са 50 000 000 години назад - Креда

 

5. Ерата на млекопитаещите. Обхват 50 000 000 години до 50 000 000  години назад до сегашното време - Неозой

   А. Ера на ранните млекопитаещи. Обхват 15 000 000 години до 50 000 000 или това са 35 000 000 години назад - Еоцен

   Б. Ера на по-развитите млекопитаещи. Обхват 10 000 000 години до 35 000 000 или това са 25 000 000 години назад - Олигоцен

   В. Ера на слона и коня. Обхват 15 000 000 години до 25 000 000 или това са 10 000 000 години назад - Миоцен

   Г. Последна велика миграция на млекопитаещите. Обхват 8 000 000 години до 10 000 000 или това са 2 000 000 години назад - Плиоцен

   Д. Ледниковия период. Обхват 1 965 000 години до 2 000 000 или това са 35 000 години назад - Плейстоцен