Голямата Вселена

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Астрофизика: Произход на космическите тела

Привет! Вие отворихте документа "Произход на космическите тела"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Основната маса, съдържаща се в слънцата и планетите на свръхвселената, води началото си от мъглявинните дискове; само малка част от масата на свръхвселената е организирана чрез прякото въздействие на управляващите енергията (например, при създаването на архитектурните сфери), макар че в откритото пространство възниква постоянно изменящо се количество материя.

 

 

   По произход повечето слънца, планети и други сфери може да бъдат класифицирани в състава на една от следните десет групи:

 

   1. Концентрични свиваеми пръстени.

   2. Завихрените звезди

   3. Гравитационновзривни планети

   4. Центробежно планетарно потомство

   5. Сфери с недостатъчна гравитация

   6. Контрактурни звезди

   7. Кумулативни сфери

   8. Угаснали слънца

   9. Сфери, резултат от сблъсък

 10. Архитектурни (изкуствено създадени) светове