Голямата Вселена

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Астрофизика: Орвонтон – седмата свръхвселена

Привет! Вие отворихте документа "Орвонтон – седмата свръхвселена"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат

Йерусем е столицата на нашата локална система Сатания

Голямата-пета е столицата на нашия голям сектор Спландон

   Над двеста хиляди светлинни години делят Йерусем - столицата на Сатания, от физическия център на свръхвселената Орвонтон, която се намира много навътре, в плътната част от диаметъра на далечния Млечен Път. Сатания е разположена в периферията на локалната вселена, а Небадон понастоящем се е изместила значително към границата на Орвонтон. От най-отдалечените системи от обитаеми светове до центъра на свръхвселената има малко по-малко от двеста и петдесет хиляди светлинни години.

Уверса

Хавона

Голям сектор

Спландон

    Уверса е столицата на Орвонтон - нашата свръхвселена, обкръжена от седем висши университета за задълбочена духовна подготовка  на възходящи волеви създания.  Всяко от тези седем струпвания на тези поразителни сфери се  състои от седемдесет специализирани свята, където хиляди и хиляди учреждения и организации притежават всичко необходимо за повишаване вселенското образование и развитие на духовната култура и където странстващите на времето получават нови знания и преминават нови изпитания, предшестващи дългия преход до Хавона.

     Голям Сектор. Сто малки сектора или около сто милиарда годни за обитаване свята съставляват един голям сектор. Нашия е Спландон.

    Малък Сектор. Сто локални вселени или около един милиард годни за обитаване планети съставляват един малък сектор. Нашия е Енса.

   Локална Вселена. Сто съзвездия или около десет милиона годни за обитаване планети съставляват една локална вселена. Нашата е Небадон.

   Съзвездие. Сто системи или около сто хиляди годни за обитаване планети съставляват едно съзвездие.

   Система. Основната единица на свръхуправлението се състои от около хиляда обитаеми или годни за обитаване свята. Нашата е Сатания.