Привет! Вие отворихте документа "Външно пространство"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Спокойна зона 400 000 светлинни години широка, разделя седемте свръхвселени от гиганския външен пояс с невероятна енергийна активност

     В недалечно бъдеще нови телескопи ще разкрият пред удивения взор на астрономите от Урантия не по -

       малко от 375 милиона нови галактики в далечните области на външното пространство.  Седемте

         свръхвселени продължават да се разрастват; периферията на всяка от тях постепенно се разширява; нови

           мъглявини стават устойчиви и организирани; и някои от мъглявините, които астрономите от Урантия

            смятат  за извънгалактически, в действителност се намират на границата на Орвонтон и извършватсвоето

            завъртане заедно с нас.

         1L   Първо ниво на външното пространство

            Но на разстояние от около половин милион светлинни години отвъд периферията на голямата вселена

            ние наблюдаваме началото на зона на невероятна енергийна дейност, която над двадесет и пет милиона

           светлинни години нараства по размах и интензивност.

        2L  Второ ниво на външното пространство

          Физиците от Уверса получиха първите потвърждения за силова активност на разстояние повече от

         петдесет  милиона светлинни години от най-отдалечените явления на първото външно ниво на

       пространството. Тази  активност е признак за организирането на материални творения във второто външно

     пространствено ниво на Главната Вселена.

       Всички наши

  знания указват съществуване на практически

 неограничена, но

   все пак крайна

      Вселена.

Намиращите се между нивата на пространството относително спокойни зони - такива, каквато е зоната, отделяща

     седемте свръхвселени от първото външно ниво на пространството, представляват исполински елипси със слаба

          космическа активност. Тези зони разделят огромните галактики, които в организиран ред стремително се въртят

             около Рая. Можете да си представите първото външно ниво на пространството, където понастоящем се формират

                безчислен брой вселени, като гигантска процесия на галактики, въртящи се около Рая и ограничени отгоре и

                    отдолу от спокойни зони от промеждутъчно пространство, а откъм вътрешната и външната граници -

                       обгърнати от относително спокойни зони.

         3L   Трето ниво на външното пространство

        Уверските астрономи предполагат, че са открили признаци за въртеливо движение в един трети външен пояс от

     далечното пространство, започващ да проявява тенденция към движение по часовниковата стрелка.

         4L   Четвърто пределно ниво на външното пространство

        Астрономите на Уверса забелязват, че голямата вселена е обкръжена от предшествениците на многобройни

    звездни и планетарни струпвания под  формата на концентрични пръстени, състоящи се от огромно множество

вселени на външното пространство и от всички страни обкръжаващи съществуващото сега обитаемо творение.