Привет! Вие отворихте документа "Система Рай – Хавона"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

P. Раят е неподвижен с плоска елептична форма - малкия диаметър е 4 милиарда светлинни години. Големия диаметър е с 1/6 по-голям от малкия. Дебелината е 400 милиона светлинни години.

    Спокойни зони в средата на Вселената

     Седемте Свята на Всеобщия баща

     Седемте Света на Вечния Син

     Седемте Свята  на Безкрайния дух

 

    Централна вселена Хавона - 1 милиард сфери

1. Първи кръг на Хавона

2. Втори кръг на Хавона

3. Трети кръг на Хавона

4. Четвърти кръг на Хавона

5. Пети кръг на Хавона

6. Шести кръг на Хавона

7. Седми кръг на Хавона

   Повече от тридесет и пет милиона свята се намират във вътрешния кръг на Хавона и повече от двеста четиридесет и пет милиона свята се намират във външния кръг, като техният брой пропорционално нараства в посока от вътрешния кръг към външния.

 

    Полутиха космическа зона

 

IR. Тъмни гравитационни тела (вътрешни) - тръбовидна форма от три кръгообразни групи разположени една в друга.

    Уникална космическа зона - никъде в цялата обширна вселена няма нищо подобно. Тази зона се характеризира с исполински вълнообразни движения и е изпълнена с колосална енергийна активност от неизвестен тип.

OR. Тъмни гравитационни тела (външни) -  организирани перпендикулярно, височината превишава височината на вътрешния пояс десет хиляди пъти. Височината на външния пояс превишава петдесет хиляди пъти неговия диаметър.

Общо 7 7 7 37 74 107 144 177 214 247 000 000 броя сфери.

   Разстоянието от периферията на неподвижния остров на Рая до външните тъмни

гравитационни тела е 10 милиона светлинни години.

 

   За оптимизиране на анимацията са изобразени кръгове, но в действителност са елипси успоредни на Острова на Рая. Посоките на въртене отговарят на действителните, въртенето е непрекъснато равномерно с огромни скорости.