Привет! Вие отворихте документа "Централната Божествена Вселена"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на  документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Резюме:

  Съвършената и божествена вселена се намира в центъра на цялото творение; тя е вечното ядро, около което се въртят обширните творения на времето и пространството. Раят представлява исполински, абсолютно стабилен централен Остров-ядро, който стои неподвижно в самия център на величествената вечна вселена. Това централно планетарно семейство се нарича Хавона и се намира на огромно разстояние от локалната вселена Небадон. Тя е с колосални размери и практически непостижима маса, обединяваща милиарди сфери с невъобразима красота и потресаващо величие, но възможностите на човешкия разум са напълно недостатъчни за постигане на истинските мащаби на това огромно творение.

   Хавона е единствена, неизменна, безупречна и завършена съвкупност от светове. Тя представлява изцяло сътворена и съвършена вселена; тя не е резултат от еволюционно развитие.

   Предназначението на Централната Вселена

 

   В течение на днешната космическа епоха Хавона служи като място за много видове свръхкрайни дейности, включително безбройните разновидности на абсонитни и на други стадии интелектуални и духовни функции. Възможно е в централната вселена да има много неразкрити за мен назначения, тъй като цял ред от нейните функции излиза извън пределите на разбиране на сътворения разум. И все пак аз ще се опитам да опиша как това съвършено творение удовлетворява духовните интереси и допринася за благополучието на седем категории вселенски разумни същества:

1. Всеобщият Баща - Първи Източник и Център

2. Вечният Син - Вторият Източник и Център

3. Безкрайният Дух - Третият Източник и Център

4. Висшето Същество - еволюционното обединение на емпиричното Божество

5. Еднородните Синове-Създатели

6. Еднородни Попечителски Дъщери

7. Възходящите еволюиращи смъртни

   Системата Рай-Хавона

   От периферията на Рая до вътрешните граници на седемте свръхвселени съществуват седем състояния и движения на пространството:

1. Спокойните зони на междинно пространство, влизащи в съприкосновение с Рая.

2. Трите кръга на Рая и седемте кръга на Хавона, въртящи се по посока на часовниковата стрелка.

3. Пространствените зони на относителен покой, отделящи кръга на Хавона от тъмните гравитационни тела на централната вселена.

4. Вътрешният пояс от тъмни гравитационни тела, въртящи се в посока, обратна на часовниковата стрелка.

5. Втората уникална пространствена зона, разделяща двете орбити на тъмните гравитационни тела.

6. Външният пояс от тъмни гравитационни тела, въртящи се около Рая по часовниковата стрелка.

7. Трета пространствена зона - зона на относителен покой, отделяща външния пояс от тъмни гравитационни тела от вътрешните кръгове на седемте свръхвселени.

 

P. Рай  - неподвижен централен Остров-ядро - малкия диаметър е 4 милиарда светлинни години. Големия диаметър е с 1/6 по-голям от малкия. Дебелината е 400 милиона светлинни години.

     Спокойни зони в средата на Вселената

     Седемте Свята на Всеобщия баща

     Седемте Света на Вечния Син

     Седемте Свята  на Безкрайния дух

 

    Централна Божествена вселена Хавона - 1 милиард сфери

1. Първи кръг на Хавона

2. Втори кръг на Хавона

3. Трети кръг на Хавона

4. Четвърти кръг на Хавона

5. Пети кръг на Хавона

6. Шести кръг на Хавона

7. Седми кръг на Хавона

   Повече от тридесет и пет милиона свята се намират във вътрешния кръг на Хавона и повече от двеста четиридесет и пет милиона свята се намират във външния кръг, като техният брой пропорционално нараства в посока от вътрешния кръг към външния.

 

    Полутиха космическа зона

 

IR. Тъмни гравитационни тела (вътрешни) - тръбовидна форма от три кръгообразни групи разположени една в друга.

    Уникална космическа зона - никъде в цялата обширна вселена няма нищо подобно. Тази зона се характеризира с исполински вълнообразни движения и е изпълнена с колосална енергийна активност от неизвестен тип.

OR. Тъмни гравитационни тела (външни) -  организирани перпендикулярно, височината превишава височината на вътрешния пояс десет хиляди пъти. Височината на външния пояс превишава петдесет хиляди пъти неговия диаметър.