Привет! Вие отворихте документа "Разпъването"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Най-добрата възможност да се запознаете с истината за тази трагедия е да прослушате аудиофайла с информацията предоставена на човеците от служебните същности и същества  от Вселената присъствали на това.