Привет! Вие отворихте документа "Възкресението"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

   Най-добрата възможност да се запознаете с истината за това пробразуване е да прослушате аудиофайла с информацията предоставена на човеците от служебните същности и същества  от Вселената присъствали на моронтийния преход и осъществили  ускорена дематериализация на материалното тяло на Иисус.