Привет! Вие отворихте документа "Седемте свръхвселени"

Ако използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на документа, ако използвате бутона TEXT ще отворите документа в pdf формат.

P. Раят е вечният център на вселената на вселените

H. Централната вселена Хавона е вечна реалност

 

1. Свръхвселена Орилингтън

2. Свръхвселена Орвандо

3. Свръхвселена Манвандо

4. Свръхвселена Лантертън

5. Свръхвселена Лексертън

6. Свръхвселена Орейпарена

7. Свръхвселена Орвонтон - нашата вселена е най-нова

 

    Седемте Свръхвселени не са изначални физически системи; техните граници никъде не разделят някоя мъглявина, не пресичат и локалните вселени - основните единици на творението. Всяка свръхвселена е просто географско пространство, обединяващо приблизително една седма част от организираното и частично обитаемо творение от пост Хавонския период; всяка от тях е почти равна на броя на локалните вселени и на обема заемано пространство.  Небадон, вашата локална вселена, е едно от по-новите творения в седмата свръхвселена Орвонтон.

   Седемте свръхвселени се въртят по огромна елипса - един гигантски и удължен кръг

 

   Организация на свръхвселените:

Всяка свръхвселена се състои от 10 Големи сектора

Всеки Голям сектор се състои от 100 Малки сектора

Всеки Малък сектор се състои от 100 локални вселени

Всяка локална вселена се състои от 100 съзвездия

Всяко съзвездие се състои от 100  планетни системи

Всяка планетна система се състои от 1000 обитаеми или пригодени за обитаване светове

 

   Седемте свръхвселени имат съвкупен еволюционен потенциал от около седем трилиона обитаеми планети, без вечните сфери на централното творение