Привет! Вие отворихте Вие отворихте страницата за системна информация

   Ето конструкцията на портал От ВАС за ВАСFrom YOU for YOU. Той е в интернет пространството от 1 декември 1997 година.

Разделен е на 7 модула, по един за всеки език – български, английски, руски, френски, испански, немски, италиански. И точно в този ред ще бъдат последователно създавани. Националните флаговете-връзки на главните страници са подредени малко по-различно – български, немски, английски, френски, италиански, руски, испански – така е по азбучен ред на латиница.

 

    Портала има 9 адреса и 9 главни страници:

      На български език  - http://www.otvaszavas.eu

      На английски език - http://www.fromyouforyou.eu

      На български - http://poznaniezavselenata.fromyouforyou.eu

      На немски език - http://wissenuberdasuniversum.fromyouforyou.eu

      На английски език -  http://cognitionoftheuniverse.fromyouforyou.eu

      На френски език - http://cognitiondelunivers.fromyouforyou.eu

      На италиански език - http://cognizionedelluniverso.fromyouforyou.eu

      На руски език - http://poznanieovselennoi.fromyouforyou.eu

      На испански език - http://cogniciondeluniverso.fromyouforyou.eu

 

   Главните страници имат автоматичен звуков фон от 7s. Страници от следващото ниво имат автоматичен звуков сигнал 3s. Тях можете да ги чуете автоматично с браузерите Google Chrome и Internet Explorer. Вътрешните страници нямат фонов звук, а с плеара можете да прослушате информацията.

 

Браузер Google Chrome - автоматично по подразбиране възпроизвежда фонов звук. Не е необходима настройка на браузера за автоматично възпроизвеждане на звук. С плеар възпроизвежда всякакъв звук.

Браузер Internet Explorer версии 7, 9, 11 - автоматично по подразбиране възпроизвежда фонов звук. Не е необходима настройка на браузера за автоматично възпроизвеждане на звук. С плеар възпроизвежда всякакъв звук.

Браузер Microsoft Edge - автоматично по подразбиране възпроизвежда фонов звук. Необходимо е разрешение на браузера за автоматично възпроизвеждане на звук. С плеар възпроизвежда всякакъв звук.

Браузер Firefox - автоматично по подразбиране възпроизвежда фонов звук. Необходимо е разрешение на браузера за автоматично възпроизвеждане на звук. С плеар възпроизвежда всякакъв звук. Когато на страницата има фонов звук, при възпроизвеждане извежда в полето на адресите текст „Възпроизвежда се”.

Браузер Opera - Не възпроизвежда автоматично фонов звук на главната страница. На втората възпроизвежда. При възпроизвеждане извежда в полето на адресите графика на високоговорител. С плеар възпроизвежда всякакъв звук.

Браузер Yandex - Не възпроизвежда автоматично фонов звук на главната страница. На втората възпроизвежда. При възпроизвеждане извежда в полето на адресите графика на високоговорител. С плеар възпроизвежда всякакъв звук.

 

   На вътрешните страници е инсталирана съответната информация. С плеара можете да я чуете или с бутона TEXT да я прочетете в формат pdf. Тук можете да изпробвате плеара с бутоните Play и Pause.

 

Портала на български език има три главни модула:

  >  Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

  >  Идея, Архитектура, Дизайн, Технология на Голямата Вселена

  >  Обхват на портала

 

   В модулите "Информация по темата предложена от потребителите" и "Линкове по темата предложени от потребителите" можете да публикувате материали по темата - (текстове, графики, анимации) и линкове към подходящи материали, подходящи произведения за модул Арт Галерия. Трябва да ги изпращате на посочените адреси:

 

  >  български език  - uversa@otvaszavas.eu

  >  немски език  - uversa-deu@fromyouforyou.eu

  >  английски език  -  uversa-eng@fromyouforyou.eu

  >  френски език  - uversa-fre@fromyouforyou.eu

  >  италиански език  - uversa-ita@fromyouforyou.eu

  >  руски език  - uversa-rus@fromyouforyou.eu

  >  испански език  -  uversa-spa@fromyouforyou.eu

 

      Модула Facebook Urantia association International Ви дава възможност да се свързвате директно помежду си.