Питате: Кое е началото на всичко?

  А то е следното…

  Съществуване, умножило себе си за чистата радост на съществуването и

  претворило се в безброй трилиони форми, за да открива себе си безкрайно.

                                                                                                                  Шри Ауробиндо

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Енергия - материя

 

Астрофизика:

     Обща картина на Вселената

     Система Рай – Хавона

     Седемте свръхвселени

     Външно пространство

     Орвонтон – седмата свръхвселена

     Локални вселени

     Сатания и Монматия

     Мъглявини

     Произход на космическите тела

     Пространствени сфери

 

Физика и Химия:

     Произход и космическо управление на силата и енергията

     Сила, енергия, вещество-материя

     Енерго-силови физически регулатори

     Химически явления

     Физически аспекти на мирозданието

 

Геология:

     Ранни епохи на Урантия

     Геологична схема  (или Първичен живот)

     Ранна геологическа история на Урантия

     Ера на зараждане на живота

     Ера на морския живот - Палеозой

     Ера на ранния наземен живот - Мезозой

     Ера на млякопитаещите - Еоцен

 

Антропология:

     Елементи и атрибути на смъртните от Урантия

     Предчовешки млекопитаещи

     Човеци

     Еволюционните раси

     Втора и трета епоха на планетарните смъртни

     Расите на Урантия след втората градина

     Развитие на цивилизацията

     Кулминация на човешката еволюция

 

Биология:

     Локална Вселена – Творение на Сина-Създател

     Биология на Урантия

 

Динамичен дизайн