Питате: Кое е началото на всичко?

  А то е следното…

  Съществуване, умножило себе си за чистата радост на съществуването и

  претворило се в безброй трилиони форми, за да открива себе си безкрайно.

                                                                                                                  Шри Ауробиндо

Реалността на Голямата Вселена и на нашата планета

Енергия - материя

 

Астрофизика:

      Обща картина на Вселената

      Система Рай – Хавона

      Седемте свръхвселени

      Външно пространство

      Орвонтон – седмата свръхвселена

      Локални вселени

      Сатания и Монматия

      Мъглявини

      Произход на космическите тела

      Пространствени сфери

 

Физика и Химия:

      Произход и космическо управление на силата и енергията

      Сила, енергия, вещество-материя

      Енерго-силови физически регулатори

      Химически явления

      Физически аспекти на мирозданието

 

Геология:

      Ранни епохи на Урантия

      Геологична схема  (или Първичен живот)

      Ранна геологическа история на Урантия

      Ера на зараждане на живота

      Ера на морския живот - Палеозой

      Ера на ранния наземен живот - Мезозой

      Ера на млякопитаещите - Еоцен

 

Антропология:

      Елементи и атрибути на смъртните от Урантия

      Предчовешки млекопитаещи

      Човеци

      Еволюционните раси

      Втора и трета епоха на планетарните смъртни

      Расите на Урантия след втората градина

      Развитие на цивилизацията

      Кулминация на човешката еволюция

 

Биология:

      Локална Вселена – Творение на Сина-Създател

      Биология на Урантия

 

Динамичен дизайн